โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม
-   ตำบลกุดหมากไฟ  อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41220
เบอร์โทรศัพท์ 042-236229
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 5 คน
ชื่อ-นามสกุล : นิติยา โคตรปัตถา (นิต)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 50
อีเมล์ : nita_casnovy@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิชัย อุตระศรี (วุฒิ)
ปีที่จบ : 2541   รุ่น : 5
อีเมล์ : wut_wuttichai2526@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเดือนแรม จิตวิขาม (ปุ้ย(ฟู))
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 52
อีเมล์ : puipim_tum@yahoo.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายยุทธนา เทพมณี (เบลล์)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 48
อีเมล์ : yoothana99@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายชิตวร(สงกรานต์) วอหล้า (โบก)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น : 1
อีเมล์ : chittavorn.wola@pioneer.com
รายละเอียดเพิ่มเติม