โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม
-   ตำบลกุดหมากไฟ  อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41220
เบอร์โทรศัพท์ 042-236229
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
มาร์ชโรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม
แสงอร่ามนามกระเดื่อง                   รุ่งเรืองร่มเย็นสุขสันต์
ผดุงกิจวิทยาค่าอนันต์                   มุ่งสร้างสรรค์ขัดเขลาเยาวชน
ศักดิ์ศรีเรามีสง่า                       ก้าวหน้าสัมฤทธิ์ประสิทธิ์ผล
การศึกษาพัฒนาสู่สากล                  เราฝึกฝนให้ฉลาดสร้างชาติไทย
 
เทาเหลืองเรืองอร่าม                      สมนามเลื่องลือระบือไกล
โบกสะบัดพัดพลิ้วปลิ้วไสว                  เราพร้อมใจรู้รักสามัคคี
การกีฬา การศึกษามุ่งมั่น                  ลูกเทาเหลืองนั่นยึดมั่นทำความดี
ผดุงเกียรติเทิดไว้คู่ธานี                    เพื่อศักดิ์ศรีแสงอร่ามพิทยาคม