โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม
-   ตำบลกุดหมากไฟ  อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41220
เบอร์โทรศัพท์ 042-236229
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายอัคคกิตติ์ ศรีพิมพ์สอ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา