โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม
-   ตำบลกุดหมากไฟ  อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41220
เบอร์โทรศัพท์ 042-236229
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคมเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2561,14:32   อ่าน 145 ครั้ง