โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม
-   ตำบลกุดหมากไฟ  อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41220
เบอร์โทรศัพท์ 042-236229
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม รุ่นที่ 17
นักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม รุ่นที่ 17 โดยได้ให้ความรู้ในวิชาคอมพิวเตอร์ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 เป็นการฝึกจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2561,12:10   อ่าน 133 ครั้ง