โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม
-   ตำบลกุดหมากไฟ  อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41220
เบอร์โทรศัพท์ 042-236229
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ประกาศคุณูปการ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุปราณี บุญสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2558,02:56  อ่าน 563 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุปราณี บุญสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2558,02:55  อ่าน 579 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนังสือเล่มเล็กพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุปราณี บุญสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2558,02:49  อ่าน 770 ครั้ง
รายละเอียด..